The Platform for Professional Growth

Få nya perspektiv och insikter

Tillsammans med våra partners skapar vi en digital plattform för kompetensutveckling, nätverkande och professionell tillväxt. Vår målsättning: Vi vill hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Våra fokusområden

Data & Analytics

CX, UX & Service Design

Digital Strategy & Transformation

IT Strategy & Architecture

Talent & Organizational Development

Marketing & Sales

Knyt värdefulla kontakter

Våra läroupplevelser äger rum live online som ett videomöte, där du som deltagare har en aktiv roll. Få nya perspektiv, diskutera dina aktuella utmaningar och utöka ditt professionella nätverk.

Två sätt att utvecklas i din yrkesroll

Live Online Courses

Genom våra digitala livekurser får du ta del av nya perspektiv och spännande insikter från speciellt utvalda kursledare. Du får också en möjlighet att diskutera dina konkreta utmaningar och få värdefull feedback från övriga deltagare.

Peer Learning Programs

Vi brinner för Peer Learning – att lära med, av och tillsammans med en jämbördig. Genom att matcha dig med andra beslutsfattare som har en liknande professionell profil skapar vi personliga forum för nya perspektiv, djupgående diskussioner och utbyte av idéer och erfarenheter.

Deltagare från ledande företag

Några av de företag som har deltagit på våra Live Learning Experiences