Live Online Courses

KOSTNADSFRIA LIVEKURSER

Skapa en datadriven CX-strategi

Kostnadsfri Live Online Course – 3×55 min

Allt fler företag och organisationer investerar allt mer i sin kundupplevelse (CX). Men långt ifrån alla lyckas med att skapa konkurrensfördelar och tillväxt – trots stora CX-investeringar. För att bli en vinnare på sin marknad, och driva kundlojalitet och ökad kundlönsamhet, krävs en innovativ och datadriven CX-strategi.