Live Online Courses

AKTUELLA LIVEKURSER

Skapa en datadriven CX-strategi

Kostnadsfri Live Online Course – 3 x 45 min

Allt fler företag och organisationer investerar allt mer i sin kundupplevelse (CX). Men långt ifrån alla lyckas med att skapa konkurrensfördelar och tillväxt – trots stora CX-investeringar. För att bli en vinnare på sin marknad, och driva kundlojalitet och ökad kundlönsamhet, krävs en innovativ och datadriven CX-strategi.

Marknadschef – en roll i förändring

Kostnadsfri Live Online Course – 3 x 45 min

Som marknadschef förväntas du ha superkrafter – och leverera en kundcentrerad och data-driven marknadsföring som skapar mätbara affärsresultat. Tillgång till rätt datakällor och verktyg är en viktig möjliggörare. Men för att lyckas behöver du få både mål, människor, teknik, datakällor och processer att samspela.