Workshops

Nulägesanalys av ert CX-arbete

En nulägesanalys av ert CX-arbete syftar till att dels ge en välgrundad bild av ert nuläge, samt identifiera vilken potential som finns och prioriterade områden för utveckling. Resultatet av nulägesanalysen är en förankrad bild av nuläget, tillsammans med prioriterade initiativ för att accelerera ert CX-arbete.