Avtalsvillkor

Jag godkänner avtalsvillkoren för eventdeltagande och godkänner däri beskriven personuppgiftsbehandling.

Tillämpning Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och GrowthCentriq AB, 559211-8458 (nedan benämnt ”GrowthCentriq” eller ”vi”) vid anmälan till ett av Growthcentriq arrangerat event eller kurs.

Betalning och betalningsvillkor Bokningen är bindande och deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Avbokning och överlåtelse Vid avbokning fram till och med den 6 januari 2020 återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad. Eventuell avbokning och överlåtelse meddelas skriftligen till andreas@growthcentriq.com

Behandling av personuppgifter När du registrerar dig godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av Growthcentriq. Personuppgifter kan också lämnas ut till Growthcentriqs samarbetspartners för deras egen användning för marknadsföring, statistik och analys.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på growthcentriq.com/privacy-policy/.