KOSTNADSFRIA LIVEKURSER

Skapa en datadriven CX-strategi

Kostnadsfri Live Online Course – 3×55 min

Allt fler företag och organisationer investerar allt mer i sin kundupplevelse (CX). Men långt ifrån alla lyckas med att skapa konkurrensfördelar och tillväxt – trots stora CX-investeringar. För att bli en vinnare på sin marknad, och driva kundlojalitet och ökad kundlönsamhet, krävs en innovativ och datadriven CX-strategi.

Få nya perspektiv och insikter

Tillsammans med våra partners skapar vi en plattform för kompetensutveckling, nätverkande och professionell tillväxt. Vår målsättning är tydlig: Vi vill hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Våra kursområden

Data & Analytics

CX, UX & Service Design

Digital Strategy & Transformation

IT Strategy, Architecture & Change Management

Talent & Organizational Development

Digital Marketing & Sales

Knyt värdefulla kontakter

Våra livekurser äger rum live online som ett videomöte, där du som deltagare har en aktiv roll. Få nya perspektiv, diskutera dina aktuella utmaningar och utöka ditt professionella nätverk.

Kursdeltagare från ledande företag

Några av de företag vi har utbildat