Skapa en datadriven CX-strategi

Kostnadsfri Live Online Course – 3×55 min

Allt fler företag och organisationer investerar allt mer i sin kundupplevelse (CX). Men långt ifrån alla lyckas med att skapa konkurrensfördelar och tillväxt – trots stora CX-investeringar. För att bli en vinnare på sin marknad, och driva kundlojalitet och ökad kundlönsamhet, krävs en innovativ och datadriven CX-strategi.

Få nya perspektiv och insikter

Tillsammans med våra partners skapar vi en digital plattform för kompetensutveckling, nätverkande och professionell tillväxt. Vår målsättning är tydlig: Vi vill hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Våra fokusområden

Data & Analytics

CX, UX & Service Design

Digital Strategy & Transformation

IT Strategy, Architecture & Change Management

Talent & Organizational Development

Digital Marketing & Sales

Knyt värdefulla kontakter

Våra Learning Experiences äger rum live online som ett videomöte, där du som deltagare har en aktiv roll. Få nya perspektiv, diskutera dina aktuella utmaningar och utöka ditt professionella nätverk.

Två sätt att utvecklas i din yrkesroll

Live Online Courses

Genom våra digitala livekurser får du ta del av nya perspektiv och spännande insikter från speciellt utvalda kursledare. Du får också en möjlighet att diskutera dina konkreta utmaningar och få värdefull feedback från övriga deltagare.

Peer Learning Programs

Vi brinner för Peer Learning – att lära med, av och tillsammans med en jämbördig. Att dela erfarenheter med speciellt utvalda peers, inom icke-konkurrerande verksamheter, är ett av de mest inspirerande sätten att utvecklas i sin yrkesroll.

Deltagare från ledande företag